Folklor

Folklor (ang. folk-lore "wiedza ludu") – symboliczno-artystyczna dziedzina kultury, związana m.in. z obrzędami, zwyczajami, wyrobem przedmiotów wg określonych sposobów, wierzeniami, zabobonami, przekazami ustnymi, muzyką i tańcem.

Typologie folkloru:

- zanikający folklor tradycyjny - skupia się na zanikających literaturowych przekazach ustnych, wokalno-muzycznych, choreograficznych, wywodzących się z dawnej obrzędowości,-
- współczesny - obejmuje twórczość wielu różnych subkultur, zwłaszcza ludowych, związany z przekazem interspołecznym. obejmuje m.in. następujące formy: pogłoska, plotka, satyra towarzyska, toasty, składanie życzeń, przysłowia sytuacyjne, legendy, porzekadła, itp.
- folklor rekonstruowany - obejmuje teksty oraz obrzędy wyuczone, opracowane stylistycznie, przedstawiane w różnego rodzaju aranżacjach, np. w kapelach ludowych, zespołach tanecznych, wokalnych. Ogół określany jest jako folkloryzm.

Podział folkloru ze względu na różne kryteria:
- socjohistoryczne - folklor chłopski, szlachecki, robotniczy itp.,
- środowiskowe - folklor żołnierski, marynarski szkolny, itp.,
- zawodowe - folklor rybacki, górniczy itp.,
- etniczne - folklor cygański, żydowski itp.,
- sytuacyjno-okolicznościowe - folklor wojenny, strajkowy itp.,
- regionalne - folklor góralski, śląski, kaszubski itp.,
- środków przekazu - folklor słowny, muzyczny, taneczny, widowiskowy, plastyczny itp.,

Folklor spełnia następujące funkcje:
- estetyczna - rozwija w kierunku artystycznym,
- psychologiczna - wywiera założony wpływ na odbiorców,
- polityczno-społeczna - wyrażanie określonych odczuć społecznych,
- regulacyjna - utrzymywanie tradycji,
- wychowawczo-etyczna - przekazuje wartości moralne, etyczne, wzory zachowań,
- rozrywkowa.Działy serwisu